Collaboration Artwork21

Hans Baakman x Artwork21

Hans Baakman and Artwork21 teamed up to make a successful transition into the NFT space.

Artwork21 is an organization that is always striving to be ahead of the curve. They remain flexible at all times and keep their communication lines short. They encourage creativity and when you become a part of Artwork21 you are instantly part of the family.

NFTs will represent a large shift in the digital economy and the possibility to add extra value to artworks using the blockchain is one of the main reasons why Hans Baakman decided to become a partner of Artwork21.

Artwork21 is a personal guide that shines light into the modern area of digital artwork.

What is an NFT?

An NFT (Non-fungible token) is essentially a piece of data that verifies that you maintain ownership of a digital item. Best understood as unique digital assets. NFTs exist in industries like digital art, virtual real estate, collectibles, gaming and more. 

Non-fungible more or less means that it’s unique and can’t be replaced with something else. Basically, any type of art can be minted or tokenized and turned into an NFT. Once tokenized, these assets can be bought, sold and traded using cryptocurrency. NFTs are part of the blockchain. Besides the fact that the Web3 revolution is upon us, which will make NFTs more and more valuable, you can add utilities to NFTs. Utilities are extra perks that will be provided to NFT holders.

//NL

Hans Baakman x Artwork21

Hans Baakman en Artwork21 hebben de handen ineen geslagen om een succesvolle overstap te maken naar de NFT ruimte.

Artwork21 streeft ernaar om voorop te lopen en te allen tijde flexibel te zijn en houden de communicatielijnen kort. Ze moedigen creativiteit aan en als je deel uitmaakt van Artwork21 ben je meteen onderdeel van de familie.

NFT’s zullen een grote verschuiving betekenen in de digitale economie en de mogelijkheid om kunstwerken extra waarde te geven met behulp van de blockchain is een van de belangrijkste redenen waarom Hans Baakman heeft besloten partner te worden van Artwork21.

Wat is een NFT?

In essentie is een NFT (Non Fungible Token) een stukje data dat verifieert wie de eigenaar is van een digitaal item. Het wordt ook wel unieke digitale activa genoemd. NFT’s bestaan in industrieën zoals digitale kunst, virtueel onroerend goed, verzamelobjecten, gaming en meer. 

Non Fungible betekent dat het uniek is en niet kan worden vervangen door iets anders. In principe kan elk type van kunst worden geslagen of getokeniseerd en omgezet in een NFT. Eenmaal getokeniseerd, kunnen deze activa worden gekocht, verkocht en verhandeld met cryptocurrency. NFT’s zijn onderdeel van de blockchain. Naast het feit dat de Web3-revolutie eraan komt, waardoor NFT’s steeds waardevoller zullen worden, kun je utilities toevoegen aan NFT’s, extraatjes die aan NFT houders worden verstrekt.